امکان‌سنجی (تهیه طرح توجیهی اقتصادی ، فنی ومالی)

واحد  تهیه و تنظیم طرح‌های امکان‌سنجی با به کارگیری مدیران با تجربه و کارشناسان متخصص  اقتصادی ،فنی ومالی در رشته‌های دانشگاهی وکارآزموده در واحد های صنعتی، به صورت تمام وقت وپاره وقت به عنوان مشاور جهت ارائه خدمات به مشتریان بانک ها و  موسسات اعتباری وشناسایی نیازهای مربوطه در خصوص استفاده از  هرگونه تسهیلات مالی ارزی و ریالی بلندمدت  ویا کوتاه مدت در زمینه اجرای طرح‌های سرمایه گذاری ایجادی، توسعه‌ای، تکمیلی، نوسازی و بازسازی، جایگزینی و.... (اجرای سرمایه‌گذاری ثابت طرح‌ها مانند تأمین ماشین‌آلات، تجهیزات، احداث ابنیه، تأسیسات و...) در بخش‌های مختلف اقتصادی شامل صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان،  بازرگانی وخدمات، صادرات و...، فعالیت مینماید.

 

 

بررسی ونظارت بر نحوه اجرای طرح ها

واحد بررسی طرح ها و نظارت بر نحوه اجرای طرح ها با بکارگیری کارشناسان متخصص در رشته های مختلف  علاوه بر انجام مراحل راستی آزمائی هزینه های سرمایه گذاری طرح ها به لحاظ اهلیت مجریان طرح ها و کنترل و تائید  اقلام هزینه های سرمایه گذاری پروژه با لحاظ نمودن برنامه زمانبندی مربوطه و اعزام کارشناسان مجرب فنی و مالی در کلیه مراحل اجرا و تکمیل پروژه ها با ارائه گزارش های دوره ای نظارتی چگونگی مراحل پیشرفت فیزیکی پروژه ها از مرحله مقدماتی تا تکمیل و بهره برداری را مطابق با استانداردهای مربوطه تنظیم ودر صورت نیاز مشاوره لازم را جهت اجرای صحیح  وبه موقع کلیه مراحل اجرائی سرمایه گذاری مورد نظر بمنظور عدم انحراف از اهداف پروژه ارائه مینماید.

 

امکان‌سنجی (تهیه طرح توجیهی اقتصادی ، فنی ومالی)

واحد  تهیه و تنظیم طرح‌های امکان‌سنجی با به کارگیری مدیران با تجربه و کارشناسان متخصص  اقتصادی ،فنی ومالی در رشته‌های دانشگاهی وکارآزموده در واحد های صنعتی، به صورت تمام وقت وپاره وقت به عنوان مشاور جهت ارائه خدمات به مشتریان بانک ها و  موسسات اعتباری وشناسایی نیازهای مربوطه در خصوص استفاده از  هرگونه تسهیلات مالی ارزی و ریالی بلندمدت  ویا کوتاه مدت در زمینه اجرای طرح‌های سرمایه گذاری ایجادی، توسعه‌ای، تکمیلی، نوسازی و بازسازی، جایگزینی و.... (اجرای سرمایه‌گذاری ثابت طرح‌ها مانند تأمین ماشین‌آلات، تجهیزات، احداث ابنیه، تأسیسات و...) در بخش‌های مختلف اقتصادی شامل صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان،  بازرگانی وخدمات، صادرات و...، فعالیت مینماید.

 

 

بررسی ونظارت بر نحوه اجرای طرح ها

واحد بررسی طرح ها و نظارت بر نحوه اجرای طرح ها با بکارگیری کارشناسان متخصص در رشته های مختلف  علاوه بر انجام مراحل راستی آزمائی هزینه های سرمایه گذاری طرح ها به لحاظ اهلیت مجریان طرح ها و کنترل و تائید  اقلام هزینه های سرمایه گذاری پروژه با لحاظ نمودن برنامه زمانبندی مربوطه و اعزام کارشناسان مجرب فنی و مالی در کلیه مراحل اجرا و تکمیل پروژه ها با ارائه گزارش های دوره ای نظارتی چگونگی مراحل پیشرفت فیزیکی پروژه ها از مرحله مقدماتی تا تکمیل و بهره برداری را مطابق با استانداردهای مربوطه تنظیم ودر صورت نیاز مشاوره لازم را جهت اجرای صحیح  وبه موقع کلیه مراحل اجرائی سرمایه گذاری مورد نظر بمنظور عدم انحراف از اهداف پروژه ارائه مینماید.